Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Datum: 14.12.2016
 
Název psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze dvou slov : „psyché“ - znamená motýl nebo duše a „therapón“ - průvodce, služebník. Toto spojení krásně vystihuje poslání terapeuta jako průvodce člověka (duše) na cestě jeho životem.

Název psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze dvou slov : „psyché“ - znamená motýl nebo duše a „therapón“ - průvodce, služebník. Toto spojení krásně vystihuje poslání terapeuta jako průvodce člověka (duše) na cestě jeho životem.

V tomto „nedirektivním“ pojetí terapeut není v pozici odborníka a autority, která radí, směruje a kontroluje. Zde se spíše nechává vést vnitřní moudrostí svého klietna a spolu s ním hledá jeho zdroje, možnosti a ukazatele na jeho životních křižovatkách. Právě nutnost volby dalšího směru, nastolení změny, je totiž nejčastějším důvodem pro vyhledání terapeutické pomoci.

V terapii je však spolu s duší přítomno i tělo klienta, takže zahrnuje i základní somatické projevy. Tělo je totiž hlavním nástrojem duše, která skrze něj posílá signály a vzkazy, jež není dobré úplně ignorovat a podceňovat. Nejdříve je ale třeba je jim naučit rozumět. Dle tohoto pojetí je tělesný symptom vnímán jako varování, upozornění, že něco neprobíhá tak, jak má. Kromě farmakologického řešení (jež je v první fázi nejjednodušší, nejrychlejší a nejpohodlnější) je žádoucí zamyslet se nad psychologickým pozadím objevujících se potíží. Z tohoto pohledu psychoterapie působí i preventivně – pokud pochopím a uchopím smysl svojí existence v její celistvosti nemá tělo důvod vysílat své SOS signály.

Psychoterapie by se dala jednoduše popsat jako pomoc psychologickými prostředky. Ty obsahují pestrou škálu technik (rozhovor, sdílení, kresba, hra, práce s tělem, dechem, hlasem, energií, dramaterapie, muzikoterapie a mnohé další) Je možné jí nabídnout komukoli – dětem, dospělým, párům, rodinám i pracovním kolektivům. Funguje však jen tehdy, když je klient motivován ke změně, k růstu. Bez osobního zájmu a nasazení (např. při nařízení soudem) nebývá příliš efektivní - samozřejmě pokud terapeut klienta nepřesvědčí o smysluplnosti vzájemné spolupráce.

Psychoterapie je proces, založený na vzájemném vztahu důvěry, odvahy a trpělivosti. Není to proces jednoduchý a bezbolestný. Často naráží na balvany, které brání další cestě a pomáhá je odvalit, nebo vede k rozvazování ztuha uvázaných uzlů žívotní energie, která díky tomu nemůže volně proudit. A to nejsou snadné ani povrchní záležitosti. Někdy připomíná dobrodružnou cestu džunglí, někdy vede temnými zákoutími, v nichž číhají nenasytní démoni a příšery. Někdy otevírá cestu lásce a porozumění, někdy působí bolest. Pracuje se vším, co ke každému životnímu příběhu patří, co je třeba uchopit a zvládnout. Ano, dokonce i hrozivého démona můžeme přijmout a zkrotit. Když se chce, je možné úplně všechno.
Takže psychoterapie je v neposlední řadě důležitý krok na cestě k převzetí odpovědnosti za svůj život. A co jiného, než spokojený, radostný a smysluplný život v celé své kráse stojí za trochu námahy???

Mgr. Eva Šilarová, kontaktujte mě TADY

« zpátky