Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázek : MUDr. Peter Slezák

MUDr. Peter Slezák

Gastroenterolog - gastroenterologie

Sestra:

 

Adresa:

Praha - západ - Černošice

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

Informace o ambulanci:

Noví pacienti Objednávání

Komunikace v jazycích:

Jak se k nám dostanete:

 

O lékaři / ambulanci:

Studium a odborné dovednosti

1992 - promoce FVL UK Praha
1995 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1998 - atestace II. stupně z gastroenterologie
licence ČLK:
-lékařská praxe pro obor vnitřní lékařství a gastroenterologie
-vedoucí lékař a lektor pro obor gastroenterologie
-esophagogastroduodenoskopie
-koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
-další specializované therapeutické endoskopické metody

Odborná praxe

1992 - 1995: Klinika geriatrie LF UK L. Dérera, Bratislava
1995 - 2004: Národní onkologický ústav Klenová ul. v Bratislavě, gastroenterologické oddělení, zástupce primáře - gastroenterolog.
Aktívní účast na zavedení nových metod: laserem destruované metastázy jater, samoexpandovateľný stent do jícnu, dále laserování tumorózní tkáně , mukózektómie a jiné léčebné metody zaměřené na léčbu rakoviny tlustého střeva a prekanceróz
2004- 2006: Nemocnice Malacky, primář polikliniky - gastroenterolog
2007 - dosud: jednatel a zakladatel gastroenterologického centra SYMED, s.r.o.
Jako první jsme otevřeli v roce 2007 ambulanci v Senici, v roce 2012 pak ambulanci Bratislavě: kolonoskopie, gastrofibroskopie, konziliární a konzultační vyšetření, prevence rakoviny tlustého střeva. 
Ambulance nabízí preventivní programy kolorektálního karcinomu i s následnou léčbou.
listopad 2018: jsem koupil gastroenterologickou ambulanci firmy EURESIS od pana MUDr. Michala Koláře a věřím, že úspěšně navážeme na skvělou práci našeho předchůdce ke spokojenosti všech. 

Nabízené služby:

Komplexní vyšetření gastroenterologem

Podrobný pohovor lékaře s pacientem, rozbor všech obtíží se zaměřením na aktuální problémy, podrobné fyzikální vyšetření, zajištění dalších nutných vyšetření ke stanovení diagnózy, návrh na léčbu včetně dietních opatření, podrobné poučení pacienta, naplánování kontrol v průběhu léčby, stanovení prognózy choroby. Délka 60 minut.

Cílené vyšetření gastroenterologem

Podrobný pohovor lékaře s pacientem, rozbor obtíží se zaměřením na aktuální problémy, podrobné fyzikální vyšetření, zajištění dalších nutných vyšetření ke stanovení diagnózy, návrh na léčbu včetně dietních opatření, podrobné poučení pacienta, naplánování kontrol v průběhu léčby, stanovení prognózy choroby. Délka 30 minut.

Kontrolní vyšetření gastroenterologem

Kontrola zdravotního stavu pacienta v průběhu léčby nebo po léčbě, návrh dalšího postupu k zabránění recidivy obtíží nebo udržení chronické choroby v remisi. Délka 15 minut.

Ceník:

 

Fotogalerie: