Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázek : Vladimír Marček Ph.D.

Vladimír Marček Ph.D.

Psycholog - psychologie

Sestra:

 

Adresa:

Brno - město

Informace o ambulanci:

Noví pacienti Objednávání

Komunikace v jazycích:

Jak se k nám dostanete:

 

O lékaři / ambulanci:

Vzdělání:

Magisterské studium psychologie jsem absolvoval na Filozofické fakultě MU (státní zkouška z klinické psychologie), doktorské studium jsem ukončil na Fakultě sociálních studií. Na FSS, a také na ESF a Newton college vyučuji různé teoretické i praktické předměty – psychodiagnostiku, teorie osobnosti, úvod do psychologie, poznání a sebepoznání osobnosti. Na částečný úvazek pracuji na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, kde jsme s kolegou získali grant, v rámci kterého se věnujeme výzkumu osobnosti, nadání a kognitivního tréninku.

Praxe:

Praktické zkušenosti jsem získával již během studia jako dobrovolník v dětských domovech, jako psycholog jsem pak pracoval na ZŠ v Kojetíně, a ve sdružení Podané ruce (sekce Drogové služby ve vězení). V roce 2008 jsem nastoupil na čtyřletý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii, který významně obohatil můj osobní i profesionální život. Kromě 4. roku své soukromé praxe již několik let vedu i skupiny sociálně-psychologického výcviku na FSS MU. Nadále na sobě pracuji v rámci supervize i odborných workshopů – např. workshop párové terapie s Bobem a Ritou Resnick, nebo 41. ročník mezinárodního dvoutýdenního gestalt workshopu v roku 2013. Jsem členem ČMPS (Českomoravské psychologické společnosti) a APA (American Psychological Association).

Nabízené služby:

Psychoterapie

Jak pracuji: Jako gestalt terapeut Vám nabízím přívětivý a autentický přístup, bez předem připravených schémat nebo záměrů. Terapii chápu jako bezpečný prostor, ve kterém si můžete lépe uvědomit své obvyklé způsoby chování a prožívání, případně si vyzkoušet nové. Při tom plně respektuji Vaši jedinečnost a svobodné rozhodnutí – je na Vás, jak mojí zpětné vazby využijete. V případě, že se rozhodnete pro naši spolupráci, beru to jako privilegium, a jsem připraven provázet Vás na Vaší cestě sebepoznání a růstu.

Naše první setkání: obvykle se zajímám, s čím přicházíte, co byste potřebovali, a kladu doplňující otázky. Domluvíme si frekvenci sezení (obvykle jednou týdně), a přirozeně máte prostor pro jakékoli Vaše dotazy. Po prvních 3-4 setkáních se pak můžeme podívat na to, zda jsou Vám naše sezení nápomocné, případně co byste si představovali jinak.

 

Fotogalerie: