Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázek : prof. MUDr. Marek Babjuk CSc.

prof. MUDr. Marek Babjuk CSc.

Urolog - urologie

Sestra:

 

Adresa:

Praha 2 - Nové Město (2)

Kontakt

Uroklinikum

Sokolská 35
Praha 2 - Nové Město (2)
12000

Zobrazit telefon»

Informace o ambulanci:

Noví pacienti Objednávání

Komunikace v jazycích:

 

Jak se k nám dostanete:

 

O lékaři / ambulanci:

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1986. Po ukončení lékařské fakulty pracoval na urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zpočátku jako sekundární lékař a od roku 1993 jako vedoucí oddělení. Atestační zkoušku I. a II. stupně z urologie složil v letech 1988 a 1992, atestační zkoušku z klinické onkologie v roce 1997.

Dne 1.7.2003 byl jmenován rektorem Univerzity Karlovy v Praze docentem pro obor urologie. Tématem jeho habilitační práce byla „Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře".

Profesorem pro obor urologie byl jmenován prezidentem republiky dne 2.3.2009.

Absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí. V roce 1990 pracoval rok na urologické klinice ve Wuppertalu a v roce 1999 čtyři měsíce na urologické klinice Klinikum Grosshadern v Mnichově. Kromě toho navštívil během kratších návštěv řadu předních klinik v Evropě i v USA.

Během své dosavadní kariéry publikoval více než 100 článků v odborných časopisech, z toho přes 30 v zahraničí. Jeho práce byly citovány ve více než 150 odborných publikacích. Je autorem nebo spoluautorem 7 monografií s urologickou tématikou. Podílel se na realizaci 13 grantových projektů.

Profesor Babjuk je členem redakčních rad řady prestižních zahraničních i domácích vědeckých časopisů, například European Urology, World Journal of Urology, Urologie Internationalis, Central European Journal of Urology, Prague Medical Report nebo Česká Urologie.

Nabízené služby:

 

Ceník:

 

Fotogalerie: