Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázek : Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

Adresa:

Budínova 2
Praha 8 - Libeň

Tel:

 

Fax:

 

Web:

 
 

Seznam lékařů:

Anesteziologie a resuscitace: MUDr. Sara Barbado Campos Figueira MUDr. Tomáš Beran MUDr. Barbora Beranová MUDr. Pavel Böhm MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová MUDr. Jana Čapková MUDr. Soňa Dobíšková MUDr. Renáta Dohnalová MUDr. Jan Drašnar MUDr. Eva Hladníková MUDr. Iveta Chovancová MUDr. Petr Jiřička MUDr. Milan Karásek MUDr. Alena Karasová MUDr. Helena Kocumová MUDr. Zuzana Koláčková MUDr. Lucie Kompelentová MUDr. Alan Konopásek MUDr. Eva Korchová MUDr. Ladislav Kovařík MUDr. Michal Kroupa MUDr. Mariana Kršková MUDr. Zdeňka Krupková MUDr. Eva Kusá MUDr. Renáta Lejčková MUDr. Pavel Majer MUDr. Lucie Martínková MUDr. Helena Maternová MUDr. Marie Moučková MUDr. František Řivnáč MUDr. Zdeňka Šraierová MUDr. Jan Tesařík MUDr. Kateřina Toběrná MUDr. Mária Touficová MUDr. Aneta Toulcová MUDr. Vladimír Vyhnal MUDr. Miroslav Zlámal MUDr. Ondřej Žiška
Antigenní testy COVID 19: Nemocnice na Bulovce
Gynekolog - gynekologie: MUDr. Daniel Alexander MUDr. Jekaterina Bittmanová MUDr. Petra Bolehovská MUDr. Hana Brtnická doc. MUDr. Karel Citterbart MUDr. Daniel Driák MUDr. Martin Dvořák MUDr. Monika Dvorská doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl MUDr. Petra Filová MUDr. Jaroslav Hála prof. MUDr. Michael Halaška MUDr. Zdenka Havlíčková MUDr. Petr Holý MUDr. Eva Homolková MUDr. Karel Hurt MUDr. Miriam Jatelová MUDr. Dušan Kolařík MUDr. Zuzana Kolářová MUDr. Marcela Kotoulová MUDr. Lenka Krajčiová MUDr. Ladislav Krofta MUDr. Pavlína Marešová MUDr. Kateřina Maxová MUDr. Erika Menzlová MUDr. Iva Mikysková MUDr. Georgij Minajev MUDr. Martina Mojhová MUDr. Helena Neumannová MUDr. Jiří Novák MUDr. Marie Očková MUDr. Karel Pohl MUDr. Karel Rauš MUDr. Ivan Ročárek MUDr. Borek Sehnal MUDr. Jana Sýkorová MUDr. Oldřich Šottner MUDr. Otakar Tesař MUDr. Jiří Tomeček MUDr. Jaromír Vláčil MUDr. Jiří Vojtěch doc. MUDr. Jozef Záhumenský MUDr. Barbora Zmrhalová
Hematolog a Transfuziolog: MUDr. Eva Králová MUDr. Eugen Liška MUDr. Milada Maturová MUDr. Alena Trpáková
Chirurg - chirurgie: MUDr. Alvand Amiri doc. MUDr. František Antoš CSc. prof. MUDr. František Antoš MUDr. Petr Bartoška MUDr. Alice Beranová MUDr. Alice Beranová MUDr. Dita Böhmová MUDr. Vendulka Brabcová MUDr. Jan Čermák MUDr. Pavel Ditl MUDr. Olga Dobrá MUDr. Michal Dušek MUDr. Petr Dytrych MUDr. Daniela Engelová doc. MUDr. Jan Fanta MUDr. Jan Fulík MUDr. Karel Harvánek MUDr. Jana Havelková MUDr. Lucie Holická MUDr. Pavel Horák MUDr. Ellen Hromádková MUDr. Jana Hrubovčáková MUDr. Zdeněk Janeček MUDr. Karel Jaroš MUDr. Renata Kalajová MUDr. Ladislav Kindl MUDr. Ellen Konečná MUDr. Jiří Kopic MUDr. Jan Kotrnoch MUDr. Marián Lasička MUDr. Pavel Luža MUDr. Jaroslav Marvan MUDr. Josef Marx MUDr. Tomáš Michaljanič MUDr. Jan Pilnáček MUDr. Veronika Průchová MUDr. Ondřej Ryska MUDr. Martin Sedláček MUDr. Dušan Singer MUDr. Radka Skácelová MUDr. Antonín Ševčík MUDr. Petr Šlauf MUDr. Evžen Šonský MUDr. Martin Švestka MUDr. Ondřej Teslík MUDr. Jozef Varga MUDr. Tomáš Vašina MUDr. Jiří Vojta MUDr. Tereza Žižková
Infekční, cestovní medicína, očkování: MUDr. Helena Ambrožová Ph.D. MUDr. Simona Arientová MUDr. Viktor Aster MUDr. Rudolf Baloun MUDr. Žofia Bartovská Prof. MUDr. Jiří Beneš CSc. MUDr. Ondřej Beran MUDr. Zuzana Blechová MUDr. Petr Dedek MUDr. Vendula Drcmánková MUDr. Olga Džupová MUDr. Jiří Hančil MUDr. Iva Havlíčková MUDr. Miroslav Helcl MUDr. Kristýna Herrmannová MUDr. Jiřina Hobstová prof. MUDr. Pavel Chalupa MUDr. Olga Jandurová MUDr. David Jilich MUDr. Maria Kabelková MUDr. Jarmila Klieščiková MUDr. Marcela Kořínková MUDr. Jana Kulichová MUDr. Klára Labská MUDr. Alena Mackových Doc. MUDr. Ladislav Machala doc. MUDr. Vilma Marešová Doc. MUDr. Vilma Marešová CSc. MUDr. Jana Moravcová MUDr. Eva Patakiová Doc. MUDr. Dušan Pícha CSc. MUDr. Marie Podojilová MUDr. Margita Poláková MUDr. Jana Příhodová MUDr. Ivo Procházka MUDr. Marie Reisingerová MUDr. Hana Roháčová MUDr. Hanuš Rozsypal MUDr. Petr Smejkal MUDr. Dita Smíšková doc. MUDr. Marie Staňková MUDr. Martina Stašková MUDr. František Stejskal MUDr. Martina Šebková MUDr. Dorota Tomíčková MUDr. Milan Trojánek MUDr. Dan Veselý MUDr. Janka Viechová MUDr. Adam Vitouš
Interní ambulance, internista: MUDr. Eva Babická MUDr. Milan Babický MUDr. Bibiana Banárová MUDr. Lenka Baziková MUDr. Pavla Bezpalcová MUDr. Karel Bláha MUDr. Jan Brandejs MUDr. Anna Bubelová MUDr. Milada Cibulková MUDr. Helena Čermáková MUDr. Jaroslava Doubravová MUDr. Libor Dujka MUDr. Monika Ehrenbergerová MUDr. Martin Eliška MUDr. Veronika Eštóková MUDr. Zora Fábryová MUDr. Jiří Havelka CSc. MUDr. Daniel Hovorka MUDr. Tomáš Hraško MUDr. Eva Hrubcová MUDr. Lenka Chomiaková MUDr. Dana Jahnlová MUDr. Patrick Janicadis MUDr. Gabriela Jerieová MUDr. Jana Jiroušková MUDr. Štěpán Juška MUDr. Pavlína Kopecká MUDr. Jan Kořenek MUDr. Jiří Koskuba MUDr. Jan Krajsa MUDr. Alexander Kreze CSc. MUDr. Veronika Kučeráková MUDr. Michaela Lepeyová MUDr. Radka Marvanová MUDr. Anna Matoušková MUDr. Jakub Mikeš MUDr. Ondřej Myslivec MUDr. Mária Nováková MUDr. Klára Nožičková MUDr. František Paďour MUDr. Tomáš Pelcl MUDr. Martin Pešta MUDr. Monika Petřeková MUDr. Ivana Pituchová MUDr. Miroslav Pokorný MUDr. Ema Preinhaelterová MUDr. Martin Schauta MUDr. Kateřina Schwarzová MUDr. Miroslav Škoda MUDr. Lenka Šnebergerová MUDr. Petr Štirand MUDr. Michaela Tichá MUDr. Kristýna Tresnerová MUDr. Anna Trojanová MUDr. Tomáš Urbanec MUDr. Dagmar Veselá MUDr. Pavel Veselý MUDr. Václav Vomáčka MUDr. Miloš Vošahlík MUDr. Olga Votavová MUDr. Quynh Vuová MUDr. Andrea Zápotocká MUDr. Pavel Živna
Kožní lékař, dermatovenerolog, dermatolog: MUDr. Pavla Alexandrová MUDr. Miroslava Brejchová MUDr. Štěpánka Čapková MUDr. Martina Džambová prof. MUDr. Jana Hercogová MUDr. Anna Jiráková MUDr. Kateřina Jůzlová MUDr. Daniela Koskubová MUDr. Veronika Křížková MUDr. Zuzana Kružicová MUDr. Martina Nedobitá doc. MUDr. Lumír Pock MUDr. Lucie Rajská MUDr. Filip Rob MUDr. Zuzana Sečníková MUDr. Jana Stránská MUDr. Jaroslav Strejček MUDr. Jana Votrubová MUDr. Lucie Vrbová MUDr. Darina Zelenková
Mamografie - Screeningová mamografie: Mamografie Na Bulovce Praha 8
neurčená specializace: MUDr. Miroslav Kašpar
Neurolog - neurologie: MUDr. Radan Březina MUDr. Linda Brokešová MUDr. Martin Brunovský MUDr. Lucia Drmolová MUDr. Markéta Houserová MUDr. Ema Juhászová MUDr. Adéla Kotoušová MUDr. Jindřich Křepelka MUDr. Eva Krchová MUDr. Karel Kroupa MUDr. Michal Lepp MUDr. Linda Mašíčková MUDr. Andrea Modravá MUDr. Juraj Modravý MUDr. David Pánek MUDr. Attila Papp MUDr. Ivana Patáková CSc. MUDr. Svojmil Petránek MUDr. Karolína Petříková MUDr. Jana Píšťková MUDr. Ivan Ponča MUDr. Tomáš Prax MUDr. Jana Rečková MUDr. Jitka Stanková MUDr. Jana Střelečková CSc. MUDr. Július Tomčík MUDr. Andrea Urbančíková
Oční lékař - oftalmologie: MUDr. Zuzana Bečková MUDr. Břetislav Brožek CSc. prof. MUDr. Dagmar Dotřelová MUDr. Šárka Holá Elišková MUDr. Jiří Hynie MUDr. Pavel Kožner MUDr. Alena Landová MUDr. Jan Ondráček MUDr. Klaudia Patakiová MUDr. Erika Pavličková MUDr. Jindřich Plesník MUDr. Katarína Šimonová MUDr. Anna Zobanová MUDr. Miroslava Žáčková
Onkolog - onkologie: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová DrSc. MUDr. Soňa Argalácsová MUDr. Eva Bartáková MUDr. Lucie Betlachová MUDr. Kateřina Bílská MUDr. Kateřina Dědečková MUDr. Tereza Drbohlavová MUDr. Jan Dvořák MUDr. Michaela Fridrichová MUDr. Miroslava Hesová MUDr. Petra Holečková MUDr. Ivan Holeyšovský MUDr. Lenka Huráková MUDr. Hana Kaňková MUDr. Iva Křepelková MUDr. Kristýna Kubecová MUDr. Jiří Kubeš MUDr. Dita Mazánková MUDr. Miloslav Pála prof. MUDr. Luboš Petruželka MUDr. Ondřej Pokorný MUDr. Vladimíra Stáhalová MUDr. Jarmila Suková MUDr. Marcela Šedivá MUDr. Věra Tomancová MUDr. Ferdinand Třebický MUDr. Jana Vaňková MUDr. Lucie Veselá MUDr. Pavel Vítek MUDr. Antonín Vrána MUDr. Zdenka Weitoschová MUDr. Radek Zapletal
ORL - ušní, nosní, krční: MUDr. Martin Andres MUDr. Martin Antoň MUDr. Pavel Hermann MUDr. Jiří Chmel MUDr. Jan Chvojka MUDr. Martin Jedlička MUDr. Adam Kešner MUDr. Martin Krátký MUDr. Veronika Netušilová MUDr. Tomáš Podlešák MUDr. Petr Rambousek MUDr. Marcela Růzhová MUDr. Tomáš Sochor MUDr. Jiřina Stoilová doc. MUDr. Jiří Svárovský MUDr. Veronika Šírová MUDr. Eva Vitásková
Ortoped - ortopedie: MUDr. Ondřej Adamec MUDr. Pavel Cinegr MUDr. Petra Dokládalová MUDr. Radek Dolejš prof. MUDr. Pavel Dungl MUDr. Monika Frydrychová MUDr. Rudolf Ganger MUDr. David Geltner MUDr. Petr Hajný Doc. MUDr. Jiří Chomiak CSc. MUDr. Martin Kafuněk MUDr. Yuriy Kalinin MUDr. Ivo Kofránek MUDr. Jiří Kolman MUDr. Radovan Kubeš MUDr. Ondřej Kulman MUDr. Štěpán Magersky MUDr. Marek Majerníček MUDr. Michal Matějíček MUDr. Zdeněk Matějovský MUDr. Karel Němec MUDr. Martin Ošťádal doc. MUDr. Aleš Podškubka MUDr. Michal Šlégl MUDr. Roman Šuman MUDr. Ladislav Tóth MUDr. Jan Vaculík MUDr. Josef Včelák MUDr. Marek Večeřa MUDr. Daniel Waciakowski
Patolog - patologie: MUDr. Kamila Benková MUDr. Marta Hósová MUDr. Veronika Konášová MUDr. Hana Koutníková MUDr. Jarmila Laštíková MUDr. Alena Roubíčková MUDr. Barbora Skopalíková MUDr. Zuzana Špůrková
Plastická chirurgie - plastický chirurg: MUDr. Dana Bajerová MUDr. Ahmed Edriss MUDr. Lukáš Frajer MUDr. Eva Hrubanová MUDr. Libor Kment Doc. MUDr. Jiří Kozák CSc. MUDr. Aneta Krajcová MUDr. Josef Kulhánek MUDr. Jana Matějovská doc. MUDr. Jan Měšťák MUDr. Ondřej Měšťák MUDr. Martin Molitor MUDr. Jaroslav Moravec MUDr. Andrea Musilová MUDr. Petr Ondrejka MUDr. Václav Poláček MUDr. Pavel Popelka MUDr. Michal Puls doc. MUDr. Václav Smrčka MUDr. Karel Urban MUDr. Lucie Zárubová
Plicní ambulance: MUDr. Hana Bartošová MUDr. Veronika Frisová MUDr. Libor Havel MUDr. Renata Jirásková MUDr. Igor Jurikovič MUDr. Jana Krejčí MUDr. Evžen Křepela CSc. MUDr. Zora Křížová MUDr. Ladislav Lacina MUDr. Jindřiška Martínková MUDr. Jiří Pátek MUDr. Norbert Pauk MUDr. Ilona Roušalová MUDr. Lýdia Slušná Doc. MUDr. Ilja Stříž CSc. MUDr. Miroslava Šafářová MUDr. Adam Šafra MUDr. Petra Šebková MUDr. Zuzana Tóthová MUDr. Josef Vocelka prof. MUDr. Petr Zatloukal
Praktický lékař pro děti a dorost - Pediatr: MUDr. Jitka Bolchová MUDr. Martin Čihař MUDr. Petra Dedková MUDr. Martin Fuchs MUDr. Roman Grätz MUDr. Ľubica Horňáková MUDr. Dana Jandová MUDr. Klára Klenková MUDr. Petra Krásničanová MUDr. Magdalena Kreimová MUDr. Aneta Kubátová MUDr. Alexandra Lišková MUDr. Milan Matulka MUDr. Ivana Petrůjová MUDr. Ivan Peychl MUDr. Hana Pražáková MUDr. Barbora Ruchařová MUDr. Dagmar Slavíčková MUDr. Zuzana Srbová MUDr. Patricie Šenková doc. MUDr. Václav Špičák MUDr. Jakub Štádler MUDr. Jarmila Turzíková MUDr. Zuzana Ungerová MUDr. Ivana Urbanová MUDr. Marie Zinderová
Psycholog - psychologie: PhDr. Richard Braun PhDr. Radka Kulhánková PhDr. Jiří Los
Rehabilitace, fyzioterapie: MUDr. Karel Fojtík MUDr. Marcela Hašpicová MUDr. Zdeněk Koutný MUDr. Hana Mrkusová
Stomatologie - zubní ambulance, zubař: MUDr. Semen Guba MUDr. Valentyna Kryzhanivska MUDr. Olga Niklová MUDr. Ladislav Strnad
Ultrazvuk, Sonografie: MUDr. Hana Andrýsková MUDr. Josef Bárta MUDr. Marcela Beldíková MUDr. Václav Bouda MUDr. Jaroslava Drechslerová MUDr. Jan Hájíček prof. MUDr. Emil Hledík MUDr. Eduard Chovanec MUDr. Markéta Kaňová MUDr. Tomáš Kos MUDr. František Kučera MUDr. Jozef Kučerák MUDr. Robert Kullač MUDr. Ladislava Kysilková MUDr. Jozef Laštík MUDr. Andrea Markupová MUDr. Martin Mašek MUDr. Jiří Obenberger MUDr. Lenka Patlejchová MUDr. Lenka Pleschingerová MUDr. Martina Rohanová MUDr. Zuzana Ryznarová MUDr. Hana Sokolová MUDr. Gabriela Svobodová MUDr. Alena Štukavcová MUDr. Petra Tóthová MUDr. Kristina Žižkovská
Urolog - urologie: MUDr. Jiří Bárta MUDr. Vladimír Dubský MUDr. Marie Felendová MUDr. Kamil Fógel MUDr. Zdeněk Gilbert MUDr. Eva Kalfiřtová MUDr. Petr Klézl MUDr. Michal Kotlář MUDr. Lenka Kotorová MUDr. Marek Krolupper MUDr. Ladislav Mašek doc. MUDr. Jaroslav Novák MUDr. Michal Pešl MUDr. Martin Šmehil MUDr. Martin Tománek MUDr. Lucie Vacková MUDr. Katarína Vicenová MUDr. Denis Zalozhnev MUDr. Jiří Zima MUDr. Šárka Zvoníčková

Informace o zařízení:

Bezbarierový přístupBezbarierový přístup
ParkováníParkování

Doprava:

Hromadná doprava (MHD):
  • zastávka Nemocnice Bulovka Autobus číslo: 295

O nás:

 

Fotogalerie: